Blog

อบรมวิชาการจราจรและขับขี่ปลอดภัยให้แก่นักเรียน ปวช.1 ที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ให้เชิญทีมงานไปบรรยายเรื่อง วิชาการเจรจร และการขับขี่ปลอดภัย